Od této chvíle získáte kdykoli
aktuální informace o úhradách
za vykázanou zdravotní péči.
A nejen to.

Přehled

o výši úhrad za poskytnutou
péči.

Plánování

výnosů a rozšiřování poskytovaných služeb.

Optimalizace

počtu pacientů a lékařských úkonů.

Zjednodušení

administrativy a úspora času.

OPTIMED je bezpečný.

Nepracuje s osobními daty pacientů. Výkazy za péči jsou poskytovány v přehledech, ze kterých lze snadno zjistit aktuální stav plnění limitů pojišťoven.


 • Výpočet účtování poskytnuté lékařské péče podle aktuální úhradové vyhlášky.
 • Průběžný přehled o mimořádně nákladných pojištěncích.
 • Služby při instalaci a úvodním nastavení programu.
 • Dvě hodiny technické podpory na telefonu.
 • Automatické aktualizace.
 • Prvních 14 dnů zkušebního provozu služby bez nutnosti platby.

OPTIMED je intuitivní,

uživatelsky přívětivý program, spustitelný na počítačích, běžně používaných v ordinacích. S perfektní zákaznickou podporu.


 • Výpočet úhrad od pojišťoven na základě vykázané péče.
 • Oddělení osobních údajů pacientů od provedených úkonů.
 • Zpracování dat z měsíčních výkazů odesílaných zdravotním pojišťovnám.
 • Data potřebná pro plánování objemu poskytované péče.
 • Podklady pro řešení případných sporů s pojišťovnami.

Vyřešili jsme největší problémy lékařů
ve vztahu k zdravotním pojišťovnám

Optimed picture preview 1
Optimed picture preview 2

Přehledně zobrazuje aktuální výši úhrad za poskytnutou
lékařskou péči od všech zdravotních pojišťoven

 • Výpočet úhrad od pojišťoven
  na základě vykázané péče.
 • Zpracování dat z měsíčních výkazů
  odesílaných zdravotním pojišťovnám.
 • Automatické aktualizace
  dle změn úhradové vyhlášky.
 • Instalace programu
  na vašem počítači.
 • Proškolení expertem
  a zákaznícka podpora.
 • Oddělení osobních údajů pacientů
  od provedených úkonů.
 • Data potřebná pro plánování
  objemu poskytované péče.
 • Přehled o mimořádně
  nákladných pojištěncích.
 • Nastavení aplikace
  a referenčních období.
ročně
bez DPH

Vyzkoušejte 14 dní provozu zdarma

Tým společnosti Behavin při návrhu systému OPTIMED spolupracoval s ambulantními lékaři, aby výsledek dokonale vyhovoval potřebám specialistů z různých oborů zdravotní péče.

Vyzkoušela jsem si aplikaci OPTIMED a jsem přesvědčená, že jde o užitečný nástroj, který specializovaným lékařům poskytne lepší přehled o proplácení úkonů zdravotními pojišťovnami. OPTIMED je snadno ovladatelný a rychle poskytuje odpovědi na základní ekonomické otázky, spojené s provozováním specializované soukromé ordinace.

MUDr. Dagmar Bartášková, diabetoložka

Chcete vědet víc?

Zaujal vás systém OPTIMED a chcete vědět, jak vám může pomoci optimalizovat a plánovat úhrady za zdravotní péči? Kontaktujte nás!

© 2017 behavin s.r.o. behavin