Vždy aktuální informace o úhradách za vykázanou zdravotní péči

Optimed je systém určený lékařům v odborných ambulancích, kteří nemají možnost průběžně sledovat reálné výnosy od zdravotních pojišťoven.

Více informací
Imac a optimed
Více informací

Rozhodujte se na základě dat.

Použitím jednoduše ovladatelného nástroje získají ambulantní specialisté průběžné informace o úhradách za poskytnutou léčbu i stavu plnění limitů zdravotních pojišťoven. Získané informace pomohou optimalizovat objem poskytované zdravotní péče s ohledem na úhradovou vyhlášku a limity pojišťoven.

Časově nenáročný

Optimed nevyžaduje zdlouhavé nastavování ani časově náročné školení uživatelů. Jde o jednoduše ovladatelný program, spustitelný na počítačích, běžně používaných v ordinacích.

Přenositelný a bezpečný

Optimed je vhodný pro většinu ambulantních lékařských pracovišť. Program pracuje s osobními daty pacientů, která zůstávají bezpečně uložena v počítači lékaře.

Více informací

Optimed je software poskytovaný formou služby na základě předplatného

Předplatné zahrnuje:

Výkazy o úhradách za poskytnutou péči, které jsou poskytovány v přehledných statistikách, ze kterých lze snadno zjistit aktuální stav plnění limitů zdravotních pojišťoven.

Návrhy pro optimalizaci produkce pro dosažení optimální úhrady od zdravotních pojišťoven.

Průběžný přehled o mimořádně nákladných pojištěncích.

Služby při instalaci a úvodním nastavení programu.

Nepřetržitou technickou podporu na telefonu.

Automatické a bezplatné aktualizace.

14 dní zkušebního provozu.


Chcete vědět více? Kontaktujte nás na tel. čísle +420 601 328 713 nebo pomocí kontaktního formuláře.

O nás

Optimed je projekt společnosti Behavin, která má rozsáhlé know-how a dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje softwaru a webových aplikací.

Tým společnosti Behavin při návrhu systému Optimed spolupracoval s ambulantními lékaři, aby výsledek dokonale vyhovoval potřebám specialistů z různých oborů zdravotní péče.

Více si o nás můžete přečíst na našich webových stránkách behavin.com

Kdo využívá službu Optimed

Děkujeme odborným poskytovatelům zdravotní péče za jejich důvěru, vloženou do našich služeb.

Chcete být součástí? Kontaktujte nás na tel. čísle +420 601 328 713 nebo pomocí kontaktního formuláře.

Cena za balíček

Roční předplatné

Ordinace

9 999 Kč / rok s DPH pro jedno IČZ

Perfektní řešení pro malé a středně velká zdravotnická zařízení

  • Výpočet úhrad od pojišťoven na základě vykázané péče
  • Oddělení osobních údajů pacientů od provedených úkonů
  • Zpracování dat z měsíčních výkazů odesílaných zdravotním pojišťovnám
  • Data potřebná pro plánování objemu poskytované péče
  • Automatické aktualizace dle změn úhradové vyhlášky